Bilder

Tagtvedtoversikt

Bilder fra oppgraderingen av lekeplassen:

01-Grøft fra gammel til ny kum 02-Ny kum 03-Gammel moro er borte 04-Plass for steinsetting ved bed 06-Grunnlag for heller 07-Heller på sti og under sandkasse 08-Hellelagt koseålass ved steinrøysa 09-Uttrauede masser under huske 10-Hellelagt gangsti 11-Ny pukk under huske 12-Lampefundament 13-Det må litt maskinkraft til 14-Det begynner å ta form 15-Gummiheller 5cm under huska 16-Detalj av gummiheller 17-Klart til plen og lamper 18-Hellelagt sti og plasser 19-Steinsatt plass ved sandkassa 20-Hva har skjedd med kastanjetreet 21-Diverse hellelagte områder 22-Her blir det snart kos og friske blomster 23-Kum for juletre 24-Ny asfalt ved postkasser og i dumpa 25-Asfalt rundt sluk 26-Asfalt rundt gummiheller etc 27-Ny vippehuske 28-Nytt vippedyr 29-Asfaltreparasjon i svingen 30-Asfaltreparasjon i svingen-2 31-Avretting og grøft mot Tagtvedtveien 32-Innramming med asfalt rundt gummiheller

Comments are closed.