Regler for hundehold


i Tagtvedt III BORETTSLAG

 

  1. Hunden skal bære halsband med eierens navn og telefonnummer, og holdes i band innenfor borettslagets eiendom.
  2. Hunden bør helst luftes av husstandens medlemmer. Hvis den luftes av andre, bør det være av en ansvarlig person som har kontroll over hunden og kjenner regler for hundehold.
  3. Hunden skal føres til et vel egnet sted hvor fri lufting kan foregå. Lufting av hunder må ikke foregå på steder som f.eks. tørke- og lufteplasser, lekeplasser, sandkasser, plener, parkanlegg og garasjeanlegg.
  4. Hunden må ikke være alene i leiligheten dersom den ikke er opplært til det. Hvis hunden er til gjentakende sjenanse (bjeffing, piping, el.), kan styret kreve den fjernet.
  5. A. Hundeeieren er erstatningspliktig for enhver skade forårsaket av hunden. B. Hvis minst 5 andelseiere opplever hunden som truende eller farlig, kan laget kreve den omplassert.
  6. Hundeeieren forplikter seg straks til å fjerne ekskrementer som hans/hennes hund måtte ha etterlatt seg ved et uhell på steder hvor slikt virker sjenerende.
  7. Hundeeiere godtar at hunden må fjernes dersom disse regler ikke overholdes. Evt. at han/hun selv må flytte innen 3 – tre – måneder.
  8. Hundeeiere plikter å gi styret tilbakemelding når han/hun ikke lenger har hunden.

 

 

Comments are closed.