Kontakt

Mobiltelefon til styreleder: 902 33 746

Epost til styreleder: styreleder@tagtvedt3.no

Epost til sekretær: sekretar@tagtvedt3.no

Postadresse:
Tagtvedt III borettslag
Postboks 263
3251 Larvik
Fakturaadresse:
Tagtvedt III borettslag
c/o Fakturamottak
Larvik Boligbyggelag
Postboks 4386, Vika
8608 Mo i Rana
Organisasjonsnummer:
953034077
Kundeforhold bank:
Larvikbanken, Postboks 250 sentrum, 3251 Larvik
Bankkonto nummer: 2510.27.07403

Comments are closed.